Yoga Filosofie: Yamas en Niyamas

De yamas en niyamas zijn voor mij een erg krachtige tool binnen het yogapad. Ze hebben mij geholpen minder in de strijd te gaan met anderen, met het leven en vooral ook met mezelf. Door deze principes van yamas en niyamas na te streven ben ik mijn leven steeds meer vanuit intuïtie en liefde gaan leven in plaats van vanuit tekort en angst. Het naleven van de yamas en niyamas heeft mij een meer liefdevol leven gegeven vol vertrouwen en meer rust in mezelf.

Achtvoudig pad

De yamas en niyamas vormen een onderdeel van het achtvoudige pad van Patanjali. Hierin worden alle stappen van yoga beschreven zoals Patanjali deze voorstelt. De eerste twee stappen van het achtvoudige pad van Patanjali beschrijven de yamas en niyamas als richtlijnen om na te leven in het dagelijks leven. Zodat je ook naast je practice op de mat op elk moment tijdens je dagelijks leven yoga kunt integreren. Ik vind het zelf helpend om deze principes niet als regels maar als richtlijnen op te vatten. Wanneer we ze als regels beschouwen leggen we onszelf iets op en dat is juist niet de bedoeling van yoga. Voel van binnen uit hoe deze principes jou kunnen helpen en hoe jij ermee aan de slag wilt.

Wat zijn de Yamas?

De yamas vormen de eerste stap van het achtvoudige pad. Ze gaan met name over hoe jij met je omgeving kunt omgaan. Hieronder vind je een overzicht van de vijf yamas.

  • Ahimsa – Geweldloosheid
  • Satya – Waarheid
  • Asteya – Niet Stelen
  • Aparigraha – Hebzuchtloosheid
  • Brachmacharya – Gematigdheid

Wat zijn de Niyamas?

De tweede stap van het achtvoudige pad zijn de niyamas. Deze principes hebben vooral betrekking op jezelf.

  • Saucha – Reinheid
  • Santosha – Tevredenheid
  • Tapas – Zelfdiscipline
  • Svadyaya – Zelfreflectie
  • Isvara Pranidhana – Overgave

Uitleg yamas

Ahimsa – Geweldloosheid

Geweldloosheid in daad, spraak en gedachte. Als je ahimsa toepast streef je ernaar liefdevol te handelen, liefdevol te spreken en liefdevol te denken. Zowel ten opzichte van je omgeving als met betrekking tot jezelf. Dus niet roddelen, anderen geen pijn doen, maar ook liefdevol zijn naar jezelf en jezelf niet afstraffen als je een keer onhandig bent.

Satya – Waarheid

Eerlijk zijn tegenover anderen en jezelf. De waarheid spreken en open zijn. Wanneer je helemaal eerlijk en open bent hoef je niets te verbergen en je niet in bochten te wringen omdat je bang bent dat iemand ontdekt dat er eigenlijk iets niet klopt. Eerlijk zijn betekent niet kwetsend of hard zijn. Je kunt ook op een liefdevolle manier uitleggen waarom je bijvoorbeeld even liever alleen bent dan samen met iemand iets te gaan doen of naar een feestje te gaan. Eerlijkheid geeft duidelijkheid.

Asteya – Niet Stelen

Deze yama gaat over het niet nemen wat niet aan jou toebehoort. Je kunt daarbij denken aan letterlijk geen voorwerpen meenemen die niet van jou zijn, maar ook aan het claimen van energie of aandacht van een ander. De yama asteya gaat ook over vertrouwen op het feit dat je zelf voldoende hebt. Je hoeft je niets van een ander toe te eigenen.

Aparigraha – Hebzuchtloosheid

De yama aparigraha raakt aan asteya. Wanneer je erop vertrouwt dat je genoeg hebt, hoef je niet hebzuchtig te zijn. Je kunt tevreden zijn met alles dat er al is. Het geeft veel rust om niet hebzuchtig te zijn en daardoor niet op zoek te hoeven gaan naar hoe je bezittingen, energie, een bepaalde (nachts)positie kunt verkrijgen.

Brachmacharya – Gematigdheid

Hierop voortbordurend komen we bij gematigdheid. Gematigdheid geeft rust en tevredenheid omdat je niet in uitersten hoeft te gaan. Het houdt je meer in balans wanneer je dit praktiseert. In onze maatschappij zoals die nu is ingericht worden we gestimuleerd om steeds meer te willen. Steeds meer kleding, de nieuwste gadgets, eten, drinken; allemaal zaken die ons afleiden van ons innerlijke zelf.

Uitleg Niyamas

Saucha – Reinheid

De eerste Niyama gaat over het schoonhouden van jezelf en je omgeving. Zowel wat betreft hygiëne als energie. Dus bijvoorbeeld regelmatig douchen, je huis schoonmaken, kleding wassen etcetera. En het puur houden van je energie door bijvoorbeeld het toepassen van de yamas en niyamas, pranayama (ademhalingsoefeningen) en asana (yoga houdingen) practice.

Santosha – Tevredenheid

Door tevreden te zijn ontstaat er meer rust in jezelf, omdat je niet meer op zoek hoeft naar dingen buiten jezelf om oké te kunnen zijn. Genieten van wat er al is, zoals de zon die elke dag weer op komt, een fijne wandeling in de natuur, de vogels om je heen. Tevreden zijn betekent echter niet dat je geen ambities meer hoeft te hebben of doelen kunt nastreven, je hoeft ook niet alleen maar achterover te gaan leunen, maar dat je geluk niet afhangt van het bereiken van die doelen.

Tapas – Zelfdiscipline

Wanneer je een bepaalde mate van discipline hebt houd je focus en voorkom je dat je terugvalt in luiheid. Zelfdiscipline heeft ook te maken met goed voor jezelf zorgen; bijvoorbeeld door gezond te eten, voldoende te bewegen en activiteiten te doen die je voeden in plaats van vullen. Het kan je bijvoorbeeld helpen om een dagelijkse yoga of meditatie practice vol te houden die ervoor zorgt dat je dichter bij je kern blijft en die je energie op peil houdt.

Svadyaya – Zelfreflectie

Door te reflecteren op je handelingen leer je jezelf steeds beter kennen. Ook kun je hiermee zien of je je aan de yamas en niyamas houdt en wat voor jou misschien nog wat meer aandacht vraagt. Reflecteren doe je op een liefdevolle manier (denk aan Ahimsa!) zonder jezelf te bekritiseren of af te straffen. Vraag je bijvoorbeeld aan het eind van de dag af welke dingen je gelukkig maakten en energie gaven en welke dingen je misschien de volgende dag liever anders zou doen.

Isvara Pranidhana – Overgave

Deze niyama wordt ook wel vertaald als “overgave aan God”, maar je kunt hem gerust beschouwen als overgave aan het leven. Wat er ook gebeurt, wat er ook op je pad komt; het heeft weinig zin om daar van te balen of te willen dat het niet gebeurd was. Dingen waar je geen invloed op hebt kun je het beste accepteren zoals ze zijn en vandaar uit kijken hoe jij daarmee omgaat. Daar heb je namelijk wel invloed op. Hierdoor stap je uit de strijd tegen het leven en neem je zelf de verantwoordelijkheid over hoe jij in je leven staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Please Wait